Projekt

Co je ESF

Cíl projektu

Cílem projektu je pomocí vytvoření modulů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků přispět k rozvoji jazykových a metodických kompetencí učitelů tak, aby se zlepšila jejich flexibilita a adaptabilita v období probíhající kurikulární reformy a tím se zvýšila jejich uplatnitelnost a konkurenceschopnost na trhu práce. Jednotlivé moduly se budou zabývat problematikou modernizace výukových metod, zaváděním nových maturit z cizího jazyka a implementací ŠVP se zaměřením na cizí jazyk. Další moduly budou připravovat účastníky na komunikaci v cizím jazyce při mezinárodních projektech škol. Cílovou skupinou jsou učitelé škol Moravskoslezského kraje ve všech fázích kariérního růstu. Výsledkem projektu bude vytvoření sedmi programů DVPP, poradenského centra a šesti metodických materiálů.

Projekt nabízí učitelům různých předmětů vzdělávací moduly, které reagují na jejich zájmy a potřeby. Nabídka vychází z nejaktuálnějších problémů, se kterými se stávající učitelé v praxi setkávají. Setkání učitelů v rámci vzdělávacích modulů a poradenského centra nabízí možnost výměny zkušeností mezi učiteli nejrůznějších typů škol. Absolventi modulů budou schopni používat ve výuce, při implementaci školních vzdělávacích programů a při přípravě na novou maturitu moderní výukové metody. Budou jazykově vybaveni tak, že budou moci participovat na mezinárodních projektech svých škol.

Aktivity projektu pro učitele AJ a NJ

Příprava žáků a učitelů na novou maturitu z cizího jazyka
Implementace školních vzdělávacích programů se zaměřením na cizí jazyky
Intenzivní jazykový kurz
Konzultační a poradenské centrum

Aktivity pro učitele ostatních předmětů

Rozvoj dovedností komunikovat v cizím jazyce
Moderní pedagogické metody
Intenzivní jazykový kurz