Archiv pro rubriku: Jazykové vzdělávání

Aktuálně

Kurzy angličtiny a němčiny, které probíhají na Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově, Jiráskova 1A se konají v druhém pololetí školního roku 2010/2011 v těchto dnech:

AJ – začátečníci: pondělí 16:30 – 18:00, lektorka Mgr. Jana Chlebovská, učebna 104

AJ – pokročilí: středa 16:00 – 17:30, lektorka Pavla Václavíková, učebna 107

NJ – pondělí 15:45 – 17:15, lektorka Mgr. Lenka Řezáčová, učebna 107

Kurzy angličtiny, které se konají v budově Vyšší odborné školy a Hotelové školy, Tyršova 34, probíhají v těchto dnech:

AJ – pokročilí: středa 15:00 – 16:30, lektorka Pavla Gebauerová, učebna cestovního ruchu – č. 27

AJ – mírně pokročilí: čtvrtek 15:00 – 16:30, lektorka Mgr. Radana Broschová, učebna č. 43 /třída 2.A

NJ – začátečníci: středa 15:15 – 16:45 lektorka Mgr. Veronika Dubová, učebna 3A

Cíle

Základní aktivitou tohoto modulu jsou dva bloky seminářů a to Rozvoj dovedností komunikovat v cizím jazyce a Zapojování do mezinárodních projektů. Moduly budou realizovány formou seminářů v celkovém rozsahu 30 hodin. Budou probíhat ve školních letech 2009/2010 a 2010/2011 paralelně na Vyšší odborné škole a Hotelové škole, Opava, Tyršova 34a Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole Krnov, Jiráskova 1a. První blok seminář bude věnován zvýšení jazykových kompetencí učitelů, kteří plánují zapojit se do mezinárodních projektů. Cílem bude odstranit jazykové bariéry bránící v komunikaci se zahraničními partnery. Druhý modul se kromě jazyka bude soustředit přímo na zapojení do projektů, tedy hledání partnera v zahraničí, první komunikace, vyplňování žádosti, přípravná schůzka, a to vše v cizím jazyce.