Archiv pro rubriku: Moderní pedagogické metody

Aktuálně

 Cíle:

Semináře budou orientovány na problematiku implementace aktivizačních pedagogických metod a přístupů v současné škole se zaměřením na aktivizaci žáků a hry pro efektivní vyučování, dále na prohloubení didaktických dovedností pedagogů, na efektivní komunikaci s žáky a jejich rodiči a rovněž na přínos ČŠI školám i žákům.

Cílem vzdělávacího programu je naučit posluchače adekvátně využít moderních pedagogických a didaktických postupů. Jednotlivé vzdělávací akce budou zaměřeny i na zlepšení komunikačních dovedností učitelů se žáky a na rozšíření znalostí a možnostech a poslání ČŠI.

Kurz bude probíhat v rámci udržitelnosti schváleného projektu ESF OP VK oblast podpory 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení s názvem „Rozvoj kompetencí učitelů související s reformou“ r. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0006.

Na závěr účastníci obdrží osvědčení Slezské univerzity v Opavě o absolvování kurzu „Rozvoj kompetencí učitelů 3 – Moderní pedagogické metody II“.

 

Témata jednotlivých seminářů:

  1. 1.        Česká školní inspekce – Kdo jsme a jak můžeme prospět našim žákům?
  2. 2.        Zkusme více aktivizovat žáky (Metody aktivizace a motivace žáků v hodinách Z, D a PŘ na 2. st. ZŠ)
  3. 3.        „Škola? V pohodě!“
  4. 4.        Kdy se narodil Karel IV. aneb je to vhodná otázka do didaktického testu?
  5. 5.        Kvalitní zpětná vazba jako cesta ke zvýšení efektivnosti.

 

Vzdělávací program představuje 30 vyučovacích hodin.

Výuka bude probíhat prezenční formou v pěti seminářích v celkovém rozsahu 30 vyučovacích hodin. Rozsah jednoho semináře je 6 vyučovacích hodin.

 

Pátek 20. března od 14 hod.

Česká školní inspekce – Kdo jsme a jak můžeme prospět našim žákům?

Lektor: PhDr. Hana Slaná

Místo konání: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Bezručovo nám. 14, 746 01 Opava, učebna C21

 

Pátek 3. dubna 2015 od 14 hod.

Zkusme více aktivizovat žáky (Metody aktivizace a motivace žáků v hodinách Z, D a PŘ na 2. st. ZŠ)

Lektor: doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.

Místo konání: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Bezručovo nám. 14, 746 01 Opava, učebna C21

 

 

Sobota 4. dubna 2015 od 9 hod.

„Škola? V pohodě!“

Lektor: Mgr. Irena Loudová, Ph.D.

Místo konání: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Hradecká 17, 746 01 Opava, učebna  H1

 

 

Pátek 10. dubna 2015 od 14 hod.

Kdy se narodil Karel IV. aneb je to vhodná otázka do didaktického testu?

Lektor: Mgr. Magda Hrstková

Místo konání: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Bezručovo nám. 14, 746 01 Opava, učebna C21

 

 

Pátek 17. dubna 2015 od 14 hod.

Kvalitní zpětná vazba jako cesta ke zvýšení efektivnosti.

Lektor: Mgr. Kamil Janiš, Ph.D.

Místo konání: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Bezručovo nám. 14, 746 01 Opava, učebna C21

 

Místo konání:  
Slezská univerzita v Opavě  
Fakulta veřejných politik v Opavě  
Bezručovo nám. 14  
746 01 Opava  
Učebna C21  

 

Upozornění:

Všechny akce projektu jsou určeny učitelům v rámci celé České republiky.

Podrobnější informace jsou dostupné na: http://kompetence.fpf.slu.cz/

 

Přijetí:

Do cyklu seminářů budou uchazeči přijati na základě přihlášek zaslaných na e-mail Ústavu pedagogických a psychologických věd (petra.skoumalova@fvp.slu.cz) do 2. 3. 2015.

 

Orientační cena:

Podle počtu přihlášených účastníků;             3800 – 2300 Kč za cyklus seminářů. Výše poplatku bude upřesněna až po uzávěrce počtu přihlášených.

Studium bude realizováno při minimálním počtu 12 účastníků!