Archiv pro rubriku: Nová maturita v cizích jazycích

Aktuálně

V nejbližší době proběhnou tyto semináře:

ANGLICKÝ JAZYK

Seminář č. 3:
Den: pátek 4.2.2011
Čas: 10.00 – 15.00
Místo konání: STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, Na Jízdárně 30, Ostrava
Téma: 3. část ústní zkoušky
Lektor: Jana Pernicová

Seminář č.4:
Den: sobota 5.2.2011
Čas: 9.00 – 14.00
Místo konání: STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, Na Jízdárně 30, Ostrava
Téma: Zkoušející a přísedící u ústní zkoušky
Lektor: Jana Pernicová

Seminář v pátek bude zaměřen na tu část
ústní zkoušky, kterou si v rámci maturitní zkoušky z cizího jazyka školy připravují samy.

Výkon žáka v ústním zkoušení ovlivňuje řada faktorů, jako jsou například úroveň znalostí a dovedností žáka, strategie, které během zkoušení žák využívá, a chování zkoušejícího, kterému bude věnován seminář v sobotu. Seminář bude doplněn o video nahrávky a rozmanité aktivity.

NĚMECKÝ JAZYK

Seminář č. 3:
Den: pátek 4.2.2011
Čas: 10.00 – 15.00
Místo konání: STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, Na Jízdárně 30, Ostrava
Téma: 3. část ústní zkoušky
Lektor: Soňa Novotná- Knotková

Seminář č.4:
Den: sobota 5.2.2011
Čas: 9.00 – 14.00
Místo konání: STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, Na Jízdárně 30, Ostrava
Téma: Zkoušející a přísedící u ústní zkoušky
Lektor: Soňa Novotná- Knotková

Seminář v pátek bude zaměřen na tu část ústní zkoušky, kterou si v rámci maturitní zkoušky z cizího jazyka školy připravují samy.

Výkon žáka v ústním zkoušení ovlivňuje řada faktorů, jako jsou například úroveň znalostí a dovedností žáka, strategie, které během zkoušení žák využívá, a chování zkoušejícího, kterému bude věnován seminář v sobotu. Seminář bude doplněn o video nahrávky a rozmanité aktivity.

Cíle

Výuka je zaměřena na problematiku zavádění nových maturit z cizího jazyka a souvisí s novými požadavky kladenými na učitele cizích jazyků. Kurz se bude blíže věnovat otázkám nových maturit z cizího jazyka, jejich hodnocení, ale také přípravě žáků k maturitám. Program posluchačům dále poskytne informace, jak efektivně pracovat s Evropským referenčním rámcem pro jazyky. Vzhledem ke klíčovému tématu nových maturit je obsah zpracován v úzké spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání, který je partnerem projektu.

Témata:

– Nová maturita a Evropský referenční rámec pro jazyky, koncepce a její důsledky pro rozvoj jednotlivých řečových dovedností
– Učitel a žák u ústní maturitní zkoušky
– Tvorba pracovních listů pro ústní část nových maturit
– Maturita pro žáky se speciálními potřebami
– Příprava na didaktický test
– Cvičení a aktivity odpovídající zadáním maturitní zkušky

Vzdělávací program činí celkem 30 vyučovacích hodin a je akreditován MŠMT.
Místem konání je STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, NA JÍZDÁRENĚ 10, OSTRAVA

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a proto jsou všechny aktivity projektu pro účastníky bezplatné.