Archiv autora: admin

Aktuálně

Zde můžete nahlédnout do tematických plánů jednotlivých kurzů LIK 2011.

Tematický plán: Eva Lorencovičová – Icebreakers / Teaching listening
Lenka Jašková – metodický seminář pro učitele AJ
Marie Tokařová – English Pronunciation Practice – Taboo Mistakes

Rozvrh LIK 2011_prozatimni.xls

Andrea_Frasier_timeplan.rtf

Julie Adamcova_ZAC_timeplan.rtf

Katka Horak timeplan.rtf

Katka_Horak_planSummercourseElement.rtf

Regina Sekaninova_timeplan.docx

Cíle

Týdenní intenzivní kurzy němčiny a angličtiny pro začátečníky i pokročilé v rozsahu 40 vyučovacích hodin budou probíhat v létě 2009, 2010 a 2011. Kurzy jsou určeny učitelům, kteří vyučují cizí jazyky, ale také ostatním pedagogickým pracovníkům. Pro ně bude hlavním cílem odstranění bariér při komunikaci v německém nebo anglickém jazyce. Učitelům cizích jazyků mají kurzy poskytnout možnost procvičit plynulost při komunikaci s rodilým mluvčím a také vyzkoušet si a analyzovat metody napomáhající rozvoji komunikativních dovedností, uvědomit si, jak rozvíjet v jazyce všechny klíčové kompetence a vidět možnosti, jak zapojit do výuky cizích jazyků průřezová témata. Proto bude část semináře věnována enviromentální výchově jako průřezovému tématu.

Materiály – němčina

2010
Gabriela Rykalova NJ zip.zip

Thomas Schneider zip.zip

IMG.pdf

Tvorba_treti_casti_PL.ppt

2009
Jana_Interessante Internet Adressen.doc

Thomas_Celan Todesfuge Materialien.pdf

Aufstieg und Zerfall des Kaiserreiches.pdf

Bruno Kreisky.pdf

Die Farben des Süßen.pdf

Die Republik Österreich.pdf

Die Wiener Hochquellwasserleitung.pdf

Die Ziegelböhm.pdf

Fragenblatt zu den Texten aus Alles, was man über Österreich wissen muss.pdf

Küss die Hand, Frau Magister.pdf

Land am Strome.pdf

Land der Seen.pdf

Öster Vokabel.pdf

Österreichisches Deutsch Plurizentrik.pdf

Quellen.pdf

Sprachen.pdf

Temelin und Schengen.pdf

Temelin und Schengen – Arbeitsblatt zum Radiobeitrag.pdf

Wie Österreich Österreich wurde.pdf

img004-Gabina.pdf

img006-Gabina.pdf

img007-Gabina.pdf

img008-Gabina.pdf

img009-Gabina.pdf

img055-Gabina.pdf

img056-Gabina.pdf

img057-Gabina.pdf

img058-Gabina.pdf

img059-Gabina.pdf

img060-Gabina.pdf

img061-Gabina.pdf

img062-Gabina.pdf

img029-Marlen.pdf

img030-Marlen.pdf

img031-Marlen.pdf

img032-Marlen.pdf

img033-Marlen.pdf

img034-Marlen.pdf

img035-Marlen.pdf

img036-Marlen.pdf

img037-Marlen.pdf

img038-Marlen.pdf

img039-Marlen.pdf

img040-Marlen.pdf

img041-Marlen.pdf

img042-Marlen.pdf

img043-Marlen.pdf

img044-Marlen.pdf

img045-Marlen.pdf

img046-Marlen.pdf

img047-Marlen.pdf

img048-Marlen.pdf

img049-Marlen.pdf

img050-Marlen.pdf

img051-Marlen.pdf

img052-Marlen.pdf

img053-Marlen.pdf

img054-Marlen.pdf

img083-Marlen.pdf

img084-Marlen.pdf

img085-Marlen.pdf

img086-Marlen.pdf

img087-Marlen.pdf

img001-Veronika.pdf

img002-Veronika.pdf

img003-Veronika.pdf

Materiály – angličtina

2010
Veronika Portesova AJ zip.zip

Marie Tokarova AJ zip.zip

Radek Glabazna zip.zip

Katka Horakova – materialy streda zip.zip

Katka Horakova – materialy ctvrtek zip.zip

Julie Adamcova – materialy patek zip.zip

Katka Horakova – materialy pondeli zip.zip

Katka Horakova – materialy utery zip.zip

Julie Adamcova – mat streda zip.zip

Julie Adamcova – mat ctvrtek zip.zip

hanka nesutova aj zip.zip

Julie Adamcova – materialy pondeli zip.zip

Gary Rostock zip.zip

Tvorba_treti_casti_PL.ppt

2009
free_multiple_intelligences_test_young_people.pdf

Monday.doc

Tuesday.doc

Friday.doc

Resources.doc

Pictures_railway_station.jpg

Seasona_phrases_key.jpg

Seasonal_phrases.jpg

Snakes_and_ladders_1.jpg

Snakes_and_ladders_2.jpg

Snap_1.jpg

Snap_2.jpg

Snap_3.jpg

Snap_description.jpg

Material Advanced Students.doc

Material Intermediate Students.doc

img010-Julie.pdf

img011-Julie.pdf

img012-Julie.pdf

img013-Julie.pdf

img028-Julie.pdf

img071-Julie.pdf

img072-Julie.pdf

img001-Katka.pdf

img002-Katka.pdf

img003-Katka.pdf

img004-Katka.pdf

img005-Katka.pdf

img006-Katka.pdf

img007-Katka.pdf

img008-Katka.pdf

img009-Katka.pdf

img010-Katka.pdf

img011-Katka.pdf

img012-Katka.pdf

img013-Katka.pdf

img014-Katka.pdf

img015-Katka.pdf

img016-Katka.pdf

img017-Katka.pdf

img019-Katka.pdf

img020-Katka.pdf

img021-Katka.pdf

img022-Katka.pdf

img023-Katka.pdf

img025-Katka.pdf

img026-Katka.pdf

img027-Katka.pdf

img028-Katka.pdf

img029-Katka.pdf

img030-Katka.pdf

img031-Katka.pdf

img032-Katka.pdf

img033-Katka.pdf

img034-Katka.pdf

img035-Katka.pdf

img036-Katka.pdf

img037-Katka.pdf

img038-Katka.pdf

img039-Katka.pdf

img040-Katka.pdf

img041-Katka.pdf

img042-Katka.pdf

img043-Katka.pdf

img044-Katka.pdf

img045-Katka.pdf

img046-Katka.pdf

img047-Katka.pdf

img048-Katka.pdf

img049-Katka.pdf

img050-Katka.pdf

img051-Katka.pdf

img052-Katka.pdf

img053-Katka.pdf

img054-Katka.pdf

img055-Katka.pdf

img056-Katka.pdf

img057-Katka.pdf

img058-Katka.pdf

img059-Katka.pdf

img060-Katka.pdf

img064-Katka.pdf

img065-Katka.pdf

img066-Katka.pdf

img067-Katka.pdf

img068-Katka.pdf

img069-Katka.pdf

img070-Katka.pdf

img014-Veronika.pdf

img015-Veronika.pdf

img016-Veronika.pdf

img017-Veronika.pdf

img018-Veronika.pdf

img019-Veronika.pdf

img020-Veronika.pdf

img021-Veronika.pdf

img022-Veronika.pdf

img023-Veronika.pdf

img024-Veronika.pdf

img025-Veronika.pdf

img026-Veronika.pdf

img027-Veronika.pdf

Aktuálně

Kurzy angličtiny a němčiny, které probíhají na Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově, Jiráskova 1A se konají v druhém pololetí školního roku 2010/2011 v těchto dnech:

AJ – začátečníci: pondělí 16:30 – 18:00, lektorka Mgr. Jana Chlebovská, učebna 104

AJ – pokročilí: středa 16:00 – 17:30, lektorka Pavla Václavíková, učebna 107

NJ – pondělí 15:45 – 17:15, lektorka Mgr. Lenka Řezáčová, učebna 107

Kurzy angličtiny, které se konají v budově Vyšší odborné školy a Hotelové školy, Tyršova 34, probíhají v těchto dnech:

AJ – pokročilí: středa 15:00 – 16:30, lektorka Pavla Gebauerová, učebna cestovního ruchu – č. 27

AJ – mírně pokročilí: čtvrtek 15:00 – 16:30, lektorka Mgr. Radana Broschová, učebna č. 43 /třída 2.A

NJ – začátečníci: středa 15:15 – 16:45 lektorka Mgr. Veronika Dubová, učebna 3A

Cíle

Základní aktivitou tohoto modulu jsou dva bloky seminářů a to Rozvoj dovedností komunikovat v cizím jazyce a Zapojování do mezinárodních projektů. Moduly budou realizovány formou seminářů v celkovém rozsahu 30 hodin. Budou probíhat ve školních letech 2009/2010 a 2010/2011 paralelně na Vyšší odborné škole a Hotelové škole, Opava, Tyršova 34a Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole Krnov, Jiráskova 1a. První blok seminář bude věnován zvýšení jazykových kompetencí učitelů, kteří plánují zapojit se do mezinárodních projektů. Cílem bude odstranit jazykové bariéry bránící v komunikaci se zahraničními partnery. Druhý modul se kromě jazyka bude soustředit přímo na zapojení do projektů, tedy hledání partnera v zahraničí, první komunikace, vyplňování žádosti, přípravná schůzka, a to vše v cizím jazyce.

Aktuálně

 Cíle:

Semináře budou orientovány na problematiku implementace aktivizačních pedagogických metod a přístupů v současné škole se zaměřením na aktivizaci žáků a hry pro efektivní vyučování, dále na prohloubení didaktických dovedností pedagogů, na efektivní komunikaci s žáky a jejich rodiči a rovněž na přínos ČŠI školám i žákům.

Cílem vzdělávacího programu je naučit posluchače adekvátně využít moderních pedagogických a didaktických postupů. Jednotlivé vzdělávací akce budou zaměřeny i na zlepšení komunikačních dovedností učitelů se žáky a na rozšíření znalostí a možnostech a poslání ČŠI.

Kurz bude probíhat v rámci udržitelnosti schváleného projektu ESF OP VK oblast podpory 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení s názvem „Rozvoj kompetencí učitelů související s reformou“ r. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0006.

Na závěr účastníci obdrží osvědčení Slezské univerzity v Opavě o absolvování kurzu „Rozvoj kompetencí učitelů 3 – Moderní pedagogické metody II“.

 

Témata jednotlivých seminářů:

  1. 1.        Česká školní inspekce – Kdo jsme a jak můžeme prospět našim žákům?
  2. 2.        Zkusme více aktivizovat žáky (Metody aktivizace a motivace žáků v hodinách Z, D a PŘ na 2. st. ZŠ)
  3. 3.        „Škola? V pohodě!“
  4. 4.        Kdy se narodil Karel IV. aneb je to vhodná otázka do didaktického testu?
  5. 5.        Kvalitní zpětná vazba jako cesta ke zvýšení efektivnosti.

 

Vzdělávací program představuje 30 vyučovacích hodin.

Výuka bude probíhat prezenční formou v pěti seminářích v celkovém rozsahu 30 vyučovacích hodin. Rozsah jednoho semináře je 6 vyučovacích hodin.

 

Pátek 20. března od 14 hod.

Česká školní inspekce – Kdo jsme a jak můžeme prospět našim žákům?

Lektor: PhDr. Hana Slaná

Místo konání: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Bezručovo nám. 14, 746 01 Opava, učebna C21

 

Pátek 3. dubna 2015 od 14 hod.

Zkusme více aktivizovat žáky (Metody aktivizace a motivace žáků v hodinách Z, D a PŘ na 2. st. ZŠ)

Lektor: doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.

Místo konání: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Bezručovo nám. 14, 746 01 Opava, učebna C21

 

 

Sobota 4. dubna 2015 od 9 hod.

„Škola? V pohodě!“

Lektor: Mgr. Irena Loudová, Ph.D.

Místo konání: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Hradecká 17, 746 01 Opava, učebna  H1

 

 

Pátek 10. dubna 2015 od 14 hod.

Kdy se narodil Karel IV. aneb je to vhodná otázka do didaktického testu?

Lektor: Mgr. Magda Hrstková

Místo konání: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Bezručovo nám. 14, 746 01 Opava, učebna C21

 

 

Pátek 17. dubna 2015 od 14 hod.

Kvalitní zpětná vazba jako cesta ke zvýšení efektivnosti.

Lektor: Mgr. Kamil Janiš, Ph.D.

Místo konání: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Bezručovo nám. 14, 746 01 Opava, učebna C21

 

Místo konání:  
Slezská univerzita v Opavě  
Fakulta veřejných politik v Opavě  
Bezručovo nám. 14  
746 01 Opava  
Učebna C21  

 

Upozornění:

Všechny akce projektu jsou určeny učitelům v rámci celé České republiky.

Podrobnější informace jsou dostupné na: http://kompetence.fpf.slu.cz/

 

Přijetí:

Do cyklu seminářů budou uchazeči přijati na základě přihlášek zaslaných na e-mail Ústavu pedagogických a psychologických věd (petra.skoumalova@fvp.slu.cz) do 2. 3. 2015.

 

Orientační cena:

Podle počtu přihlášených účastníků;             3800 – 2300 Kč za cyklus seminářů. Výše poplatku bude upřesněna až po uzávěrce počtu přihlášených.

Studium bude realizováno při minimálním počtu 12 účastníků!